i
Legenda
1
Organizacja FN
2
Współorganizacja
3
Organizator zewnętrzny
4
Koncert poza siedzibą
Zobacz repertuar

Finał sezonu 2016/17

Zespoły FN / Kaspszyk / Michałowski
Moser / Vesin / Kasarova / Petsch

transmisja online
2 czerwca, godz. 19:30

Szczegóły

Debiuty w Filharmonii Narodowej

Młodzi i utalentowani - Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki.

30 maja, godz. 19:00

Szczegóły

Opis działalności

Działalność edukacyjna Filharmonii Narodowej koncentruje się wokół dwóch głównych nurtów: koncertów i projektów edukacyjnych. Oba te nurty wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Mając świadomość, że edukacja jest procesem ciągłym i może dotyczyć wszystkich, nasze propozycje adresujemy do różnych grup wiekowych.

KONCERTY

Koncerty dla dzieci

Naszym najmłodszym słuchaczom proponujemy dwa cykle koncertów: Poranne i Popołudniowe koncerty dla dzieci w Sali Koncertowej oraz Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów w Sali Kameralnej. W obu cyklach zachowujemy podział na koncerty dla różnych grup wiekowych: godz. 11.00 - koncerty dla dzieci młodszych (3-6 lat), godz. 14.00 - koncerty dla dzieci starszych (7-12 lat).

Sala Koncertowa:
11.00 PORANNY KONCERT DLA DZIECI                    dzieci młodsze (3-6 lat) Dm1/Dm2
14.00 POPOŁUDNIOWY KONCERT DLA DZIECI        dzieci starsze (7-12 lat) Ds1/Ds2

Sala Kameralna:
11.00 PORANEK DLA MAŁYCH MELOMANÓW            dzieci młodsze (3-6 lat)  Pm1/Pm2
14.00 POPOŁUDNIE DLA MAŁYCH MELOMANÓW      dzieci starsze (7-12 lat)  Ps1/Ps2


„Po prostu... Filharmonia!"
adresaci: uczniowie liceów, studenci, osoby dorosłe

Zapraszamy na trzeci sezon cyklu koncertowego „Po prostu… Filharmonia!”, który adresowany jest przede wszystkim do młodzieży, studentów oraz osób rozpoczynających swoje kariery zawodowe, ale oczywiście również do wszystkich melomanów zainteresowanych szerszym i często niestandardowym spojrzeniem na muzykę klasyczną.
Założeniem cyklu jest prezentowanie różnych estetyk, stylów i tradycji muzycznych i ukazywanie ich w perspektywie historycznej. Staramy się przedstawiać słuchaczom nowe i inspirujące zjawiska w europejskiej kulturze muzycznej, pokazujemy dzieła należące do muzycznego kanonu, ale także utwory, które dopiero walczą o uznanie publiczności.
Każdy z sześciu przygotowanych na sezon 2016/2017 projektów koncertowych opiera się na pewnej idei programowej i został objęty oddzielnym abonamentem (PPF1, PPF2, PPF3, PPF4, PPF5 i PPF6).
 

Spotkania z Muzyką

Nasze koncerty odbywają się nie tylko w siedzibie instytucji, ale także poza nią. Każdego roku w połowie września prelegenci i współpracujący z Filharmonią Narodową artyści wyruszają w trasy koncertowe, podczas których docierają z muzyką i słowem do słuchaczy z różnych środowisk społecznych i edukacyjnych na terenie siedmiu województw. Każdy z dziesięciu przygotowanych programów prezentujemy jeden raz w miesiącu (wrzesień-czerwiec) dzieciom i młodzieży we współpracujących z nami placówkach.

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

Począwszy od 2013 roku intensywnie rozwijamy nurt projektów edukacyjnych. Naszym celem jest dotarcie przede wszystkim do ludzi młodych, nawiązanie z nimi bezpośrednich i trwałych relacji oraz umożliwienie kontaktu z muzyką możliwie najszerszemu gronu odbiorców z różnych środowisk, zarówno poprzez stworzenie możliwości słuchania muzyki, jak i czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz rozwijania talentów i pasji.


Otwarte próby generalne Orkiestry Filharmonii Narodowej
adresaci: uczniowie gimnazjów i liceów, studenci, osoby dorosłe

Zapraszamy do udziału w Otwartych próbach generalnych Orkiestry Filharmonii Narodowej, podczas których słuchacze mają możliwość uczestniczenia w procesie powstawania koncertu, obserwowania pracy dyrygenta, solistów i orkiestry.
Program obejmuje wykład wprowadzający, udział w próbie oraz spotkanie i możliwość rozmowy z artystami po zakończeniu próby. Na sezon 2016/2017 zostało zaplanowanych sześć Otwartych prób generalnych. O ich terminach, programie i zasadach naboru informujemy każdorazowo z miesięcznym wyprzedzeniem na naszej stronie www.filharmonia.pl w zakładce Edukacja.


Wolontariat
adresaci: uczniowie liceów i studenci do 25 roku życia

Wolontariat Filharmonii Narodowej rozpoczął swoją działalność w 2013 roku. Jego celem jest stworzenie możliwości realizacji zainteresowań i pasji Wolontariuszy w codziennej działalności instytucji. Wspólnie z młodymi ludźmi stworzyliśmy program w możliwie najszerszy sposób wykorzystujący ich zainteresowania i potencjał: nasi Wolontariusze włączają się w produkcję Koncertów dla dzieci w Sali Koncertowej, w przerwach dziecięcych koncertów razem realizujemy animacje, tworzymy „AFISZ” - magazyn adresowany do małych i młodych melomanów, organizujemy też Otwarte próby generalne Orkiestry Filharmonii Narodowej i Dni otwarte Filharmonii Narodowej.


Współpraca ze szkołami
adresaci: uczniowie gimnazjów i liceów, nauczyciele

Zachęcamy placówki edukacyjne, aby dołączyły do grona instytucji, które podjęły już współpracę z Filharmonią Narodową. Naszym wspólnym celem jest zachęcenie młodzieży do udziału w koncertach oraz do czynnego zaangażowania w projekty edukacyjne. Młodzież ze współpracujących z nami placówek ma zapewnione pierwszeństwo rezerwacji biletów na koncerty cyklu „Po prostu… Filharmonia!” oraz udziału w projektach edukacyjnych Filharmonii Narodowej.


„Z wizytą w Filharmonii”
adresaci: dzieci, młodzież, dorośli

Film zrealizowany w październiku 2013 roku podczas prób i koncertu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka (Gustav Mahler – II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie). Film został przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi (WSiP) i stanowi element podręcznika do nauki muzyki dla uczniów szkół podstawowych.


Afisz Małego Melomana
Afisz Młodego Melomana

adresaci: dzieci i młodzież

Wydawnictwo Działu Edukacji Filharmonii Narodowej adresowane do dzieci i młodzieży, którego pomysłodawcami i redaktorami są nasi Wolontariusze. Zespół redakcyjny pracuje pod kierunkiem Maliny Sarnowskiej. Wersja elektroniczna „Afisza” dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Edukacja.


Zwiedzanie Filharmonii
adresaci: grupy zorganizowane dzieci i młodzieży do 25 osób

Wycieczki grup dzieci i młodzieży, umożliwiające zwiedzanie gmachu i poznanie historii Filharmonii odbywające się w dni robocze o godz. 9.00 i 11.00. Odwiedzające Filharmonię grupy mogą wraz z przewodnikiem posłuchać prób Chóru i Orkiestry i obejrzeć z bliska instrumenty muzyczne.

 

 

 

 

 

Filharmonia Narodowa
Pobierz aplikację
Prawa autorskie © 2016 Filharmonia Narodowa Realizacja: ActiveDesign