i
Legenda
1
Organizacja FN
2
Współorganizacja
3
Organizator zewnętrzny
4
Koncert poza siedzibą
Zobacz repertuar

Program sezonu 2018/2019

Repertuar nowego sezonu FN
już dostępny na naszej stronie!

Więcej...

Orkiestra Filharmonii Narodowej

Dyrektor Artystyczny FN
JACEK KASPSZYK

Więcej...

Chór Filharmonii Narodowej

Dyrektor Chóru
Bartosz Michałowski

Więcej...

Opis działalności

Działalność edukacyjna Filharmonii Narodowej koncentruje się wokół dwóch głównych nurtów: koncertów i projektów edukacyjnych. Oba te nurty wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Mając świadomość, że edukacja jest procesem ciągłym i może dotyczyć wszystkich, nasze propozycje adresujemy do różnych grup wiekowych.

KONCERTY

Koncerty dla dzieci
adresaci: dzieci w wieku 3-12 lat z opiekunami

Naszym najmłodszym słuchaczom proponujemy dwa cykle koncertów: Poranne i Popołudniowe koncerty dla dzieci w Sali Koncertowej oraz Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów w Sali Kameralnej. W obu cyklach stosujemy podział na koncerty dla różnych grup wiekowych: godz. 11.00 - koncerty dla dzieci młodszych (3-6 lat), godz. 14.00 - koncerty dla dzieci starszych (7-12 lat).

Sala Koncertowa:
11.00 PORANNY KONCERT DLA DZIECI                    dzieci młodsze (3-6 lat) Dm1/Dm2
14.00 POPOŁUDNIOWY KONCERT DLA DZIECI        dzieci starsze (7-12 lat) Ds1/Ds2

Sala Kameralna:
11.00 PORANEK DLA MAŁYCH MELOMANÓW            dzieci młodsze (3-6 lat)  Pm1/Pm2
14.00 POPOŁUDNIE DLA MAŁYCH MELOMANÓW      dzieci starsze (7-12 lat)  Ps1/Ps2


„Po prostu... Filharmonia!"
adresaci: uczniowie liceów, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Cykl koncertowy „Po prostu… Filharmonia!” jest adresowany do wszystkich melomanów zainteresowanych szerszym i często niestandardowym spojrzeniem na muzykę klasyczną. Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży licealnej i studentów do 26 roku życia, którym proponujemy specjalne ceny biletów na koncerty cyklu - 15 zł.

Założeniem projektu jest prezentowanie różnych estetyk, stylów i tradycji muzycznych i ukazywanie ich w perspektywie historycznej. Staramy się przedstawiać słuchaczom nowe i inspirujące zjawiska w europejskiej kulturze muzycznej, pokazujemy dzieła należące do muzycznego kanonu, ale także utwory, które dopiero walczą o uznanie publiczności.

W sezonie 2017/2018 odbędzie się sześć projektów koncertowych, z których każdy opiera się na pewnej idei programowej. Nieoczywistość i nieprzewidywalność naszych wyborów programowych i artystycznych nie jest sztuką dla sztuki. Przeciwnie, to tylko instrument, dzięki któremu chcielibyśmy zachęcić i zainspirować Państwa do własnych poszukiwań. 


Spotkania z Muzyką
adresaci: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy

Nasze koncerty odbywają się nie tylko w siedzibie instytucji, ale także poza nią. Każdego roku w połowie września prelegenci i współpracujący z Filharmonią Narodową artyści wyruszają w trasy koncertowe, podczas których docierają z muzyką i słowem do słuchaczy z różnych środowisk społecznych i edukacyjnych na terenie siedmiu województw. Każdy z dziesięciu przygotowanych programów prezentujemy jeden raz w miesiącu (wrzesień-czerwiec) dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i seniorom we współpracujących z nami placówkach (przedszkolach, szkołach, domach kultury i ośrodkach pomocy społecznej).

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

Począwszy od 2013 roku intensywnie rozwijamy nurt projektów edukacyjnych. Naszym celem jest dotarcie przede wszystkim do ludzi młodych, nawiązanie z nimi bezpośrednich i trwałych relacji oraz umożliwienie kontaktu z muzyką możliwie najszerszemu gronu odbiorców z różnych środowisk, zarówno poprzez stworzenie możliwości słuchania muzyki, jak i czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz rozwijania talentów i pasji.


Otwarte próby generalne Orkiestry Filharmonii Narodowej
adresaci: uczniowie trzecich klas gimnazjów, liceów, studenci, osoby dorosłe, seniorzy

Zapraszamy do udziału w Otwartych próbach generalnych Orkiestry Filharmonii Narodowej, podczas których słuchacze mają możliwość uczestniczenia w procesie powstawania koncertu, obserwowania pracy dyrygenta, solistów i orkiestry.

Program obejmuje wykład wprowadzający, udział w próbie oraz spotkanie i możliwość rozmowy z artystami po zakończeniu próby. Na sezon 2017/2018 zostało zaplanowanych sześć Otwartych prób generalnych. O ich terminach, programie i zasadach naboru informujemy każdorazowo z miesięcznym wyprzedzeniem. 


Wolontariat
adresaci: uczniowie liceów i studenci do 25 roku życia

Wolontariat Filharmonii Narodowej rozpoczął swoją działalność w 2013 roku. Jego celem jest stworzenie możliwości realizacji zainteresowań i pasji Wolontariuszy w codziennej działalności instytucji. Wspólnie z młodymi ludźmi stworzyliśmy program w możliwie najszerszy sposób wykorzystujący ich zainteresowania i potencjał: nasi Wolontariusze włączają się w produkcję Koncertów dla dzieci w Sali Koncertowej, w przerwach dziecięcych koncertów razem realizujemy animacje, tworzymy „AFISZ” - magazyn adresowany do małych i młodych melomanów, organizujemy też Otwarte próby generalne Orkiestry Filharmonii Narodowej i Dzień otwarty Filharmonii Narodowej.
 

Afisz Małego Melomana
Afisz Młodego Melomana

adresaci: dzieci i młodzież

Wydawnictwo Działu Edukacji Filharmonii Narodowej adresowane do dzieci i młodzieży, którego pomysłodawcami i redaktorami są nasi Wolontariusze. Zespół redakcyjny pracuje pod kierunkiem Maliny Sarnowskiej. Wersja elektroniczna „Afisza” dostępna jest na stronie internetowej w zakładce Edukacja.


Współpraca ze szkołami
adresaci: uczniowie gimnazjów i liceów, nauczyciele

Zachęcamy placówki edukacyjne, aby dołączyły do grona instytucji, które podjęły już współpracę z Filharmonią Narodową. Naszym wspólnym celem jest zachęcenie młodzieży do udziału w koncertach oraz do czynnego zaangażowania w projekty edukacyjne. Uczniom współpracujących z nami placówek zapewniamy pierwszeństwo rezerwacji biletów i bezpłatne bilety dla opiekunów na koncerty cyklu „Po prostu… Filharmonia!” oraz udziału w projektach edukacyjnych Filharmonii Narodowej.
 

Zwiedzanie Filharmonii
adresaci: grupy zorganizowane dzieci i młodzieży do 25 osób

Wycieczki grup dzieci i młodzieży, umożliwiające zwiedzanie gmachu i poznanie historii Filharmonii odbywające się w dni robocze o godz. 9.00 i 11.00. Odwiedzające Filharmonię grupy mogą wraz z przewodnikiem posłuchać prób Chóru i Orkiestry i obejrzeć z bliska instrumenty muzyczne.


„Z wizytą w Filharmonii”
adresaci: dzieci, młodzież, dorośli

Film zrealizowany w październiku 2013 roku podczas prób i koncertu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka (Gustav Mahler – II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie). Film został przygotowany we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi (WSiP) i stanowi element pomocy dydaktycznych do nauki muzyki dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

 

 

Filharmonia Narodowa
Pobierz aplikację
Prawa autorskie © 2016 Filharmonia Narodowa Realizacja: ActiveDesign