Oświadczenie Dyrekcji Filharmonii Narodowej Filharmonia Narodowa

Go to content
Oświadczenie Dyrekcji Filharmonii Narodowej
fot. Marcin Saltarski / Grzesiek Mart

Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia Dyrekcji FN.

Wobec nasilających się niesłusznych pomówień o rzekomą „dyskryminację sanitarną” w Filharmonii Narodowej, która w żadnej mierze nie ma miejsca zarówno wśród pracowników jak i wśród publiczności, publikujemy oświadczenie Dyrekcji Filharmonii Narodowej. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Oświadczenie publikujemy po dwóch weekendowych koncertach inaugurujących jubileuszowy sezon artystyczny 2021/2022. Koncerty odbyły się przy pełnej Sali i wielkim aplauzie publiczności. Otrzymaliśmy ogromną ilość wyrazów wdzięczności, że po wielu miesiącach ograniczeń melomani mogli wysłuchać pełnego brzmienia Orkiestry w symfonicznym składzie – co dla nas, narodowej instytucji kultury, jest podstawowym obowiązkiem wobec publiczności.

Dzięki zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego koncerty mogły odbyć się w tak dużej obsadzie naszej Orkiestry i Chóru, z udziałem tak licznej publiczności.

 

 

Szanowni Państwo!

 

Po długim okresie walki z pandemią koronawirusa wszyscy chcemy powrócić do świata znanego nam sprzed wybuchu epidemii, zwłaszcza przed rozpoczęciem jubileuszowego sezonu artystycznego.

Niemniej jednak, wciąż obowiązują nas liczne ograniczenia, w tym reguły dystansu społecznego, które znajdują odzwierciedlenie w rozporządzeniach wydanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, zaś Filharmonia Narodowa zobowiązana jest ich przestrzegać.

Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wydanymi przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, działania artystyczne powinny być przeprowadzane z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi, tam gdzie będzie to możliwe, za wyjątkiem zaszczepionych Organizatorów i Artystów, Ozdrowieńców z aktualnym certyfikatem oraz Osób z aktualnym negatywnym testem na COVID (molekularnym lub antygenowym).

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo muzyków Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej, wprowadzono zasadę konieczności wykonania testu na obecność SARS-CoV-2 przez artystów przed rozpoczęciem zajęć, podczas których z przyczyn repertuarowych nie można zachować zalecanego bezpiecznego dystansu 1,5 m. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień i wytycznymi przyjmujemy, że osoby posiadające pełne szczepienie oraz ozdrowieńcy są z tego obowiązku zwolnieni. Osoby, które: nie chcą przekazać informacji na temat szczepienia, lub przekazały, że nie są szczepione, lub mają wątpliwość o stanie swojego zdrowia - kierowane są na testy przed rozpoczęciem zajęć. Koszt wykonania testów pokrywa Filharmonia Narodowa.

Umożliwienie zatem artystom Filharmonii wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 nie stanowi przejawu nierównego traktowania, wręcz przeciwnie - zapewnia wszystkim pracownikom równe i bezpieczne warunki pracy.

Grupa osób, która nie chce poddać się testom ani przekazać informacji na temat szczepień, kierowana jest na przestoje lub obsadzana w koncertach, w których istnieje możliwość zachowania dystansu 1,5 m.

 

Filharmonia Narodowa jest domem kultury i sztuki na najwyższym poziomie, sztuka zaś, szczególnie ta wykonywana zespołowo, nie pyta o wiek czy przekonania – jest egalitarna. Zależy nam, by drzwi warszawskiej filharmonii były otwarte jak najszerzej dla jak największej grupy odbiorców, choć w rzeczywistości pandemicznej wymaga to poświęcenia ze wszystkich stron. Dyrekcja Filharmonii z głębokim szacunkiem odnosi się do przekonań i decyzji swoich pracowników, jednocześnie wykonuje nałożone na nią obowiązki i stosuje się do ustanowionych zasad. Oskarżenia o dyskryminację są nieuprawnione. Troską Dyrekcji Filharmonii Narodowej jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim zatrudnionym w tej instytucji. Szanując wybory sumienia pojedynczych osób, nie możemy pozwolić na stworzenie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia reszty pracowników, a co najważniejsze - dla naszych słuchaczy, którzy kupują bilety na nasze koncerty.

 

Dyrekcja Filharmonii Narodowej