Gala Solistów Chóru Filharmonii Narodowej Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Gala Solistów Chóru Filharmonii Narodowej
fot. Ksenia Shaushyshvili

W programie między innymi utwory: J. Brahmsa, F. Schuberta, S. Niewiadomskiego, R. Straussa, F. Liszta, R. Schumanna, H. Wolfa, R.V. Williamsa, I. Strawińskiego, G. Rossiniego, S. Moniuszki, M. Karłowicza, F. Szopskiego, L. Arditiego, F. Chopina, L. Delibesa, D. Szostakowicza, C. Saint-Saënsa i H. Villa-Lobosa.