Koncert symfoniczny Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Koncert symfoniczny
Agnieszka Duczmal, fot. archiwum artystki

Symfonia d-moll, arcydzieło pochodzącego z Belgii, lecz związanego głównie z Paryżem Césara Francka, wzbudziła w chwili premiery (1888, dwa lata przed śmiercią autora) znaczące kontrowersje – krytycy znad Sekwany zarzucali jej zbytnią „niemieckość”, w czym było sporo przesady, ale też istotnie: tradycyjna, cykliczna forma symfoniczna nie była tam wówczas popularna. Choć podjęta przez Francka próba przełamania tych uprzedzeń okazała się fiaskiem, historia oddała jego natchnionej, pełnej melodycznej urody i harmonicznego bogactwa symfonii sprawiedliwość i do dziś należy ona do chętnie słuchanego filharmonicznego kanonu.

Niewiele jest w dziejach muzyki dzieł tak uwielbianych, tak wzruszających i zarazem tak tajemniczych, jak Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Czy swą niedokończoną mszę żałobną kompozytor rzeczywiście tworzył z myślą o własnej śmierci, w przeczuciu jej bliskości? Nie dowiemy się tego pewnie nigdy, ale wiek XIX tak właśnie pragnął widzieć to dzieło. Łacińską mszę żałobną dokończyć miał uczeń Mozarta, F.X. Süssmayr. Przez ponad dwa stulecia dzieło obrosło mnogimi komentarzami, i naukowymi, i czysto spekulacyjnymi (dokonano też wielu alternatywnych dokończeń), a zarazem wciąż tak samo porusza swych słuchaczy, należąc do najważniejszych pozycji koncertowego i fonograficznego repertuaru.

Na koncert zaprasza PGE Polska Grupa Energetyczna - Mecenas Roku Filharmonii Narodowej