"Filharmonia na afiszu" Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
"Filharmonia na afiszu"

We foyer Sali Koncertowej prezentujemy kolejną wystawę - przegląd projektów afiszy ze 120 lat działalności Filharmonii.

Afisz – wizytówka koncertu. Jest obecny przy każdym muzycznym wydarzeniu w Filharmonii. 120 lat temu i dziś.

Afisze z pierwszych lat działalności Filharmonii niewiele różnią się pod względem treści od tych współczesnych. Na wszystkich znajdziemy bowiem najważniejsze informacje o koncercie, takie jak: data, godzina, miejsce, lista wykonawców i program. To, co odróżnia afisze na przestrzeni lat, to przede wszystkim szata graficzna, w tym typografia: zmieniały się czcionki, układy tekstów, hierarchia przekazywanych informacji (na części afiszy najważniejszym elementem jest obsada, na innych program lub sam tytuł koncertu). Pojawiały się także różne elementy definiujące poszczególne rodzaje koncertów, czy to w formie koloru, czy znaków graficznych i obrazków. Zmiany te są bardzo różnorodne i niezwykle ciekawe do obserwacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą „Filharmonia na afiszu”, prezentującą wybór afiszy koncertowych od początku powstania instytucji, po lata współczesne. Przedstawiamy afisze koncertów symfonicznych, kameralnych, dziecięcych, jazzowych, afisze z koncertów dyrektorów Filharmonii, afisze Spotkań ze Słuchaczami i wykładów wprowadzających.

Wielkie nazwiska, wielkie dzieła, wspaniała historia.