Konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta
fot. Marcin Saltarski / Grzesiek Mart

Na zgłoszenia czekamy do 27 maja 2022.

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego Maestro Andrzeja Boreyko.

Przesłuchania kandydatów z Orkiestrą Filharmonii Narodowej odbędą się w dwóch etapach:

  • I etap w dniu 1 września 2022: (do 6 uczestników, czas prezentacji do 20 minut) - repertuar przesłuchań: Antonin Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88 – praca nad utworem (zadane fragmenty);
  • II etap w dniu 2 września 2022: (do 3 uczestników, czas prezentacji do 30 minut) - repertuar przesłuchań: Richard Wagner – Uwertura do opery Śpiewacy norymberscy – praca nad utworem oraz poprowadzenie uwertury w całości;
  • rozmowa kwalifikacyjna z udziałem Maestro Andrzeja Boreyko.


Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. Życiorys artystyczny (1 strona, oddzielny plik PDF);
  2. List motywacyjny (1 strona, oddzielny plik PDF);
  3. Link do nagrania wideo z koncertu lub próby, czas trwania do 10 minut;
  4. Ewentualne listy rekomendacyjne.


Wymagania dodatkowe:

            Znajomość języka polskiego i angielskiego


Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.


Zgłoszenia należy przesyłać na adres emailowy msikora@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2022.

Dyrygenci dopuszczeni do I etapu przesłuchań zostaną powiadomieni drogą emailową do dnia 10 czerwca 2022.

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży.
Filharmonia Narodowa zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.
Czas zatrudnienia obejmuje sezon artystyczny 2022/23 z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.


Bliższych informacji dotyczących konkursu udziela:

Michał Sikora
Koordynator Programu, Doradca Dyrektora Artystycznego
msikora@filharmonia.pl
T. 22 5517104