Przesłuchania do Chóru Filharmonii Narodowej Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Przesłuchania do Chóru Filharmonii Narodowej
fot. Grzesiek Mart

Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań w ramach I etapu: 29 maja 2022.

Chór Filharmonii Narodowej zaprasza na przesłuchania dla artystów współpracujących z możliwością zatrudnienia etatowego (Sopran, Alt, Tenor, Bas).

Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań w ramach I etapu przesłuchań: 29 maja 2022.

Termin II etapu przesłuchań w Filharmonii Narodowej: 8-9 czerwca 2022

 

Etap I – ocena nagrań

1. Kandydaci przesyłają nagrania wideo minimum dwóch utworów solowych. Nagrania muszą pochodzić z 2021 lub 2022 roku. Mile widziane będzie zróżnicowanie dotyczące czasu powstania utworów (epoka), ich charakteru, tempa i języka, w którym zostały napisane teksty. Nagrania powinny być udostępnione w formie linków do plików zamieszczonych na dysku w chmurze (np. Google Drive, OneDrive) lub w serwisach typu YouTube, Vimeo itp.

2. Do nagrań należy dołączyć życiorys artystyczny oraz podpisany i zeskanowany dokument, zawierający niezbędne oświadczenia (Oświadczenia do pobrania). Wszystkie materiały należy przesłać na adres Inspektora Chóru FN: dgolec@filharmonia.pl do 29 maja 2022 roku, do godziny 23:59. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

3. Na podstawie nadesłanych nagrań zostaną wyłonione osoby, które wezmą udział w II etapie przesłuchań w Filharmonii Narodowej. Odbędzie się on w dniach 8-9 czerwca 2022 roku. Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do II etapu wraz ze szczegółowym harmonogramem II etapu przesłuchań zostanie przekazana drogą elektroniczną do 1 czerwca 2022 roku.

 

Etap II – ocena prezentacji kandydatów w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej (8-9 czerwca 2022)

1. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu przesłuchań prezentują:

2. Nazwiska kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę w sprawie podjęcia pracy w Chórze Filharmonii Narodowej zostaną ogłoszone do 15 czerwca 2022 roku.

 

Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie lub mailowo:
Dariusz Golec – Inspektor Chóru Filharmonii Narodowej
dgolec@filharmonia.pl, tel. 22 55 17 108

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży.