Wolontariat Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Wolontariat

Wolontariat

W celu zgłoszenia się do Wolontariatu na sezon 2023/2024 prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety zgłoszeniowej.

Wolontariat Filharmonii Narodowej rozpoczął swoją działalność w 2013 roku. Jego celem jest stworzenie możliwości realizacji zainteresowań i pasji Wolontariuszy w codziennej działalności Działu Edukacji Filharmonii Narodowej. Wspólnie z młodymi ludźmi stworzyliśmy program wykorzystujący ich zainteresowania i potencjał: nasi Wolontariusze włączają się w produkcję Koncertów dla dzieci w Sali Koncertowej, organizujemy cykl Otwartych prób generalnych Orkiestry Filharmonii Narodowej oraz bierzemy aktywny udział w koncertach cyklu „Po prostu… Filharmonia!”. W trakcie sezonu pomagamy także w codziennych pracach Działu Edukacji.

Koordynator: Daniel Laskowski dlaskowski@filharmonia.pl