Spotkania z Muzyką 2022/2023 Filharmonia Narodowa

Go to content
Spotkania z Muzyką 2022/2023

Zapraszamy przedszkola, szkoły, ośrodki kultury do współpracy w ramach cyklu „Spotkania z Muzyką” w sezonie 2022/2023!

Filharmonia Narodowa w ramach swoich działań edukacyjnych już od kilkudziesięciu lat dociera z koncertami do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, ośrodków kultury oraz do wszystkich zainteresowanych słuchaczy. „Spotkania z Muzyką” są dla nich szansą na rozwijanie muzycznych zainteresowań. Pozwalają obcować z muzyką różnych okresów historycznych, poznawać jej gatunki i style, specyfikę instrumentów, obserwować grę muzyków, a nawet ruchy tancerzy, wreszcie – doświadczać emocji, jakie rodzą się podczas kontaktu z żywą sztuką.

 

Koncerty mają charakter kameralny, odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca i trwają do 45 minut. Obok artystów, współpracujących z Filharmonią, występuje prelegent, który jest gospodarzem spotkań i przewodnikiem po świecie muzyki. Każdy temat realizowany jest w różnych wersjach, dostosowanych do wieku słuchaczy. Plakaty i szczegółowe książeczki programowe dostarczane są do placówek zainteresowanych współpracą z nami przed pierwszym koncertem we wrześniu.

 

kontakt: audycje@filharmonia.pl

 

Szczegółowy program dostępny jest w zakładce Spotkania z Muzyką

również w formie ulotki PDF.