Obowiązek informacyjny – zaproszenia Filharmonia Narodowa

Go to content

Obowiązek informacyjny – zaproszenia

Filharmonia Narodowa z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: „Filharmonią Narodową”) jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych osób zapraszanych na wydarzenia kulturalne.

Filharmonia Narodowa uprzejmie informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych. W celu nawiązania kontaktu, zaproszenia na wydarzenie kulturalne oraz promocji i archiwizacji informacji o Państwa uczestnictwie w wydarzeniu kulturalnym Filharmonia Narodowa przetwarza Państwa dane osobowe wyłączenie w zakresie danych kontaktowych oraz sprawowanego stanowiska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Filharmonii Narodowej, którym jest rozpowszechnianie kultury).

Filharmonia Narodowa pozyskała Państwa dane kontaktowe z powszechnie dostępnych stron internetowych.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie działalności kulturalnej, w zakresie świadczenia usług graficznych, edytorskich, druku, prawnych, doradczych, konsultacyjnych, informatycznych, mediom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, Fundacji Filharmonii Warszawskiej z siedzibą w Warszawie.

Państwa dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przetwarzane do dnia odbycia się wydarzenia kulturalnego w Filharmonii Narodowej, natomiast w zakresie imienia, nazwiska i stanowiska - w przypadku, gdy zostaną one umieszczone w materiałach archiwalnych - dane będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenia archiwum.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w Internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie Filharmonii Narodowej http://filharmonia.pl/, portalach społecznościowych Filharmonii Narodowej oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne Filharmonii Narodowej, w tym w książce programowej. Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w wyżej określony sposób następuje zgodnie z przepisami prawa.