Leonard Bernstein - Uwertura do "Kandyda" Filharmonia Narodowa

Go to content

Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej
31.12.2021

Koncert sylwestrowy

Orkiestra Filharmonii Narodowej
Joseph R. Olefirowicz – dyrygent

Leonard Bernstein - Uwertura do operetki komicznej "Kandyd"