„W stronę gwiazd” Filharmonia Narodowa

Go to content
„W stronę gwiazd”
Chór Filharmonii Narodowej, fot. Bartek Barczyk

Gościem specjalnym będzie prof. Jarosław Włodarczyk z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. 

To wyjątkowe wydarzenie zorganizowano dla uczczenia 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Stanowi wartościowy pod względem artystycznym i naukowym akcent obchodów tego jubileuszu. Poszczególne części wykonywanych utworów, inspirowanych kosmosem i zjawiskami fizycznymi, będą przeplecione prelekcjami prof. Jarosława Włodarczyka, propagującymi wiedzę z zakresu fizyki i astronomii, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań naukowych Mikołaja Kopernika. Formuła koncertu przyczyni się do przyswojenia przez publiczność szerokiego spektrum wiedzy na temat historii astronomii i odkryć współczesnej nauki, da również słuchaczom możliwość zapoznania się z bogatym instrumentarium orkiestry symfonicznej, połączonym z oprawą wizualną oraz lektorską.

Planety Gustava Holsta to obowiązkowa pozycja dla miłośników muzyki i astronomii, bardzo ceniona i atrakcyjna dla melomanów. Rzadko wykonywana, ponieważ wymaga rozbudowanego aparatu wykonawczego. Powszechnie uważa się, że ten utwór był inspiracją dla muzyki John’a Williamsa w Gwiezdnych wojnach.

Sferis CopernicusSuita "Cząstki Elementarne" to kompozycje silnie oddziałujące na wyobraźnię słuchacza, bogate w efekty kolorystycznie, zróżnicowane i wieloplanowe. Nowatorstwo utworów Tomasza Prawdzika polega na stosowaniu materiału dźwiękowego opartego na autorskiej koncepcji harmonii wektorowej. Budowa formalna utworów przywodzi na myśl przesuwające się obrazy rejestrowane przez poruszającego się obserwatora i doskonale pasuje do efektów wizualnych. 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 

Oprawa graficzna koncertu zostanie zrealizowana dzięki uprzejmości firmy SoundSpectrum oraz wsparciu PLAN Systems 501(c)(3)
soundspectrum.com | plan-systems.org
 

Organizator:
Stowarzyszenie Muzyków Orkiestry Polskiego Radia 

Współorganizator:
Program 2 Polskiego Radia

Mecenat:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Partnerzy:
Filharmonia Narodowa, SoundSpectrum&PLAN Systems, Związek Artystów Wykonawców STOART, ZAiKS

Patronat honorowy:
Centrum Nauki Kopernik

Patronat medialny: 
TVP KULTURA, TVP NAUKA