C2 Filharmonia Narodowa

Go to content

W sześciu wieczorach abonamentów C1 i C2 sąsiadują ze sobą symfoniczne arcydzieła Ludwiga van Beethovena, Richarda Straussa i Roberta Schumanna, koncerty solowe w mistrzowskich interpretacjach (Garrick Ohlsson, Evelyn Glennie), jak również starannie dobrana muzyka epok dawnych (Jean Philippe Rameau, Christoph Willibald Gluck, Georg Friedrich Händel) oraz współczesności (Marta Ptaszyńska). Proponujemy podążenie kulturotwórczą drogą niezwykłych i inspirujących wyobraźnię artystów rożnych epok mitów o Orfeuszu oraz Salome. Ten cykl koncertów zamyka monumentalne Ein deutsches Requiem Johannesa Brahmsa – jedna z najbardziej poruszających i uniwersalnych w swej wymowie kompozytorskich refleksji nad życiem i śmiercią.