Walentin Silwestrow - "Modlitwa za Ukrainę" (Chór Filharmonii Narodowej, Andrzej Boreyko) Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej
25.03.2022

Koncert charytatywny na rzecz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy oraz Narodowego Chóru Ukrainy „Dumka”

Chór Filharmonii Narodowej
Andrzej Boreyko – dyrygent
Bartosz Michałowski – dyrektor chóru

Walentin Silwestrow
Modlitwa za Ukrainę (2014)