„O czym gramy?” - Szymon Paczkowski Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Wprowadzenie do koncertu oratoryjnego w wykonaniu Zespołów Filharmonii Narodowej i solistów pod batutą Matthew Hallsa.

Szymon Paczkowski - muzykolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień historii i estetyki muzyki baroku, w szczególności twórczości Johanna Sebastiana Bacha. Autor dwóch książek o muzyce czasów baroku: Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku (1998) i Styl polski w muzyce Johanna Sebastiana Bacha (2011, wersja angielska 2017), redaktor tomu studiów pt. Bach and Chopin. Baroque Traditions in the Music of the Romantics (2020) oraz licznych prac naukowych z zakresu historii muzyki od XVII do XIX wieku. Członek American Bach Society oraz Neue Bach-Gesellschaft e.V. w Lipsku.Wprowadzenia otwarte są dla posiadaczy biletów i abonamentów na dany koncert (lub jego sobotnie powtórzenie) oraz dla członków Klubu Przyjaciół Filharmonii.