"Scena Muzyki Polskiej" Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
"Scena Muzyki Polskiej"
fot. M. Heller / N. Szagdaj / A. Kubica

Projekt skupiony jest wokół prawie niewykonywanej i jak dotąd nieutrwalonej przez wydawnictwa fonograficzne twórczości wybitnego polskiego kompozytora Mieczysława Wajnberga. Ma na celu nie tylko rozpropagowanie niezwykłej twórczości pieśniowej do tekstów polskich poetów w 25. rocznicę śmierci kompozytora, ale posiada też wymiar osobisty.

Wajnberg to artysta, który do końca życia mówił po polsku, który ukształtowany został przez kulturę polską, a jako koneser literatury – w tym poezji polskiej – chętnie szukał w niej inspiracji. Jego twórczość przeżywa swoisty renesans, a jednak nie cały ten dorobek – jak się okazuje w przypadku pieśni – został jeszcze spopularyzowany w naszej kulturze. Muzyka Wajnberga, będąca świadectwem europejskich korzeni twórcy, chociaż ukształtowana artystycznie pod wpływem szkoły rosyjskiej, pozostała polska i żydowska. W pieśniach usłyszeć można charakterystyczne motywy, wybuchy energii, ale też momenty przywodzące na myśl twórczość Schuberta, bardzo przejrzyste i nastrojowe, w których atmosfera kreowana jest za pomocą oszczędnych środków. Cechy te składaj się na indywidualny język muzyczny kompozytora, który brzmi niezwykle autentycznie.

Oprócz liryki wokalnej Wajnberga zabrzmią także Uty japońskie Piotra Perkowskiego. Kompozytor skomponował muzykę do starych poematów napisanych między IX a XII wiekiem, chcąc jak najwierniej oddać ich japoński nastrój. Poematy te zwane „Hyakunin isshū” są w Japonii jednym z najbardziej popularnych zbiorów poezji.

W programie znajdzie się również cykl pieśni Do snu Zbigniewa Popielskiego, który był nauczycielem improwizacji Anny Bernackiej. Chcemy w ten sposób uczcić pamięć wybitnego pedagoga i kompozytora, a także rozpropagować jego mało znaną twórczość wokalno-instrumentalną.   

 

Scena Muzyki Polskiej to program artystyczny realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Narodową, finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Głównym założeniem programu jest promocja polskich artystów, a także polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej, a jego cele to: promowanie wykonawstwa utworów muzyki polskiej, inspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej oraz zainteresowanie publiczności muzyką polską, szczególnie mniej znanymi utworami. Do programu mogą przystąpić instrumentaliści i wokaliści: soliści oraz zespoły kameralne.

Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej, a także w innych instytucjach koncertowych w Polsce.

 

Koncert współorganizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu własnego „Scena Muzyki Polskiej”, finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Współorganizatorzy