Gdy muzyka staje się legendą… Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Każdy z nas w swoim życiu styka się z niezwykłymi opowieściami: mitami, podaniami i legendami. Dla kompozytorów niejednokrotnie stawały się one natchnieniem do tworzenia muzyki. Inspirację nierzadko stanowiła literatura – wówczas przeczytany fragment wiersza lub książki znajdował swą kontynuację jako muzyczna ilustracja. Równie częstym impulsem był zachwyt nad pięknem przyrody – czego doskonałym przykładem stał się cykl koncertów skrzypcowych Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. Wiele pozycji w literaturze muzycznej powstało jednak przede wszystkim ze względu na osobiste przeżycia i zainteresowania ich twórców. W taki oto sposób muzyka staje się legendą. 
Podczas koncertu będziecie mieli okazję wysłuchać opowieści z różnych zakątków świata i zatopić się w muzyce prezentowanej przez śpiewaka i troje instrumentalistów.

 

Słuchacze koncertów w Filharmonii Narodowej przed wejściem do Sali Koncertowej lub Kameralnej są zobowiązani do wypełnienia Oświadczenia o stanie zdrowia. Dotyczy to zarówno opiekunów, jak i dzieci. Zachęcamy do wydrukowania i wypełnienia Oświadczeń przed przybyciem do gmachu Filharmonii, co ułatwi i skróci procedurę wejścia na koncert:

Koncerty dla dzieci: oświadczenie o stanie zdrowia osoby dorosłej

Koncerty dla dzieci: oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

 

Na koncert zaprasza PGE Polska Grupa Energetyczna – Mecenas cyklu koncertowego Poranki i Popołudnia dla Małych Melomanów