Inauguracja sezonu artystycznego 2022/2023 Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Inauguracja sezonu artystycznego 2022/2023
Andrzej Boreyko, fot. Michał Zagórny

II Symfonię, opatrzoną podtytułem Zmartwychwstanie, Gustav Mahler ukończył w 1894 roku. Trzy lata później dokonał konwersji i zdecydował się na przyjęcie chrztu, co umożliwiło mu objęcie dyrekcji Opery Wiedeńskiej. Mahler – agnostyk (czy na pewno?) – komponuje II Symfonię, muzyczny traktat o religii, życiu i śmierci, o obietnicy zmartwychwstania i o Bogu, który nie jest zamknięty w konkretnym wyznaniu i do którego zmierza każde ludzkie istnienie. W swym pięcioczęściowym arcydziele kreśli wertykalną oś, wyznaczającą kierunek egzystencji człowieka. Dba także o odpowiednie kontrasty i zapewnia słuchaczowi momenty odprężenia pomiędzy częściami o intensywnym ładunku muzycznym. W monumentalnym, wokalno-instrumentalnym finale tworzy sugestywną wizję sądu ostatecznego, jednak to nie ona staje się punktem ciężkości całego dzieła. Apokaliptyczna melodia Dies irae ustępuje miejsca jasności zmartwychwstania, zapowiedzianego już wcześniej w altowej pieśni Urlicht (Praświatło). Chór a cappella zamyka dzieło słowami: „Ja umrę, aby ożyć!”. Do podążenia śladem tej kompozytorskiej wizji, fascynującej słuchaczy niezależnie od wyznawanego światopoglądu religijnego, zapraszają w koncertach inaugurujących sezon artystyczny Maestro Andrzej Boreyko wraz z zespołami Filharmonii Narodowej.

Urszula Ciołkiewicz-Latek

Na koncert zaprasza Strategiczny Mecenas Roku Filharmonii Narodowej – PKO Bank Polski