Inauguracja sezonu artystycznego 2022/2023 Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Inauguracja sezonu artystycznego 2022/2023
Andrzej Boreyko, fot. Michał Zagórny

II Symfonię, opatrzoną podtytułem Zmartwychwstanie, Gustav Mahler ukończył w 1894 roku. Trzy lata później dokonał konwersji i zdecydował się na przyjęcie chrztu, co umożliwiło mu objęcie dyrekcji Opery Wiedeńskiej. Mahler – agnostyk (czy na pewno?) – komponuje II Symfonię, muzyczny traktat o religii, życiu i śmierci, o obietnicy zmartwychwstania i o Bogu, który nie jest zamknięty w konkretnym wyznaniu i do którego zmierza każde ludzkie istnienie. W swym pięcioczęściowym arcydziele kreśli wertykalną oś, wyznaczającą kierunek egzystencji człowieka. Dba także o odpowiednie kontrasty i zapewnia słuchaczowi momenty odprężenia pomiędzy częściami o intensywnym ładunku muzycznym. W monumentalnym, wokalno-instrumentalnym finale tworzy sugestywną wizję sądu ostatecznego, jednak to nie ona staje się punktem ciężkości całego dzieła. Apokaliptyczna melodia Dies irae ustępuje miejsca jasności zmartwychwstania, zapowiedzianego już wcześniej w altowej pieśni Urlicht (Praświatło). Chór a cappella zamyka dzieło słowami: „Ja umrę, aby ożyć!”. Do podążenia śladem tej kompozytorskiej wizji, fascynującej słuchaczy niezależnie od wyznawanego światopoglądu religijnego, zapraszają w koncertach inaugurujących sezon artystyczny Maestro Andrzej Boreyko wraz z zespołami Filharmonii Narodowej.

Urszula Ciołkiewicz-Latek

Na koncert zaprasza Strategiczny Mecenas Roku Filharmonii Narodowej – PKO Bank Polski
Zamknij

Joanna Freszel

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również Stowarzyszenia Pro Polonia i International Singing Academy (ISA, 2012) oraz programu Młoda Polska (2014). W 2013 roku została odznaczona medalem Magna cum laude dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, na którym w roku 2019 uzyskała stopień doktora sztuki (wyróżnienie). Ukończyła również studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Ochrona środowiska).

W 2016 roku otrzymała nagrodę Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique za najlepszą interpretację muzyki współczesnej za swój pierwszy album real life song (DUX), który był również nominowany w dwóch kategoriach do nagrody Fryderyk 2016. Artystka jest laureatką Paszportu „Polityki” (2017). Brała udział w dziele scenicznym Aleksandra Nowaka Drach. Dramma per musica, wyróżnionym nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej (2020), a płyta z operą tego samego kompozytora Ahat-ilī – Siostra bogów, w której śpiewała partię Innany, otrzymała statuetkę Fryderyk (2021).

Nagrywała muzykę do filmów i słuchowisk. W 2020 roku ukazała się płyta Śpiewnik polski (pieśni XX i XXI wieku) zarejestrowana z pianistą Łukaszem Chrzęszczykiem, a w roku 2021 – Akwarelle (wszystkie pieśni Grażyny Bacewicz nagrane z pianistą Bartłomiejem Kominkiem).

Artystka jest również laureatką konkursów im. Haliny Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu, Karola Szymanowskiego w Katowicach, Jana, Edwarda i Józefiny Reszków w Częstochowie, International Hans Gabor Belvedere Singing Competition w Wiedniu, J:opera Voice Competition we Frankfurcie (ISA, 2012) oraz finalistką „Giovan Battista Viotti” International Music Competition w Vercelli.

Brała udział w wielu festiwalach w kraju (Prawykonania w Katowicach, Warszawska Jesień, Sacrum Profanum w Krakowie, Musica Polonica Nova we Wrocławiu) i za granicą (Aix-en-Provence, Contrechamps w Genewie, Melos-Etos w Bratysławie). Współpracuje z Estońską Operą Narodową w Tallinie, Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu.

Występowała w takich operach, jak La Boheme Giacoma Pucciniego (Musetta), Dardanus Jeana-Philippe’a Rameau (Vénus i Phrygienne), Cosí fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta (Fiordiligi), Faust Charles’a Gounoda (Małgorzata), Nici Krzysztofa Wołka (Maszyna), Figaro Gets a Divorce Eleny Langer (Susanna), Eros i Psyche Ludomira Różyckiego (Psyche), Anhelli Dariusza Przybylskiego (Ellenai), Cyrulik sewilski Gioacchina Rossiniego (Rozyna), Straszny dwór Stanisława Moniuszki (Hanna).

[2022]