IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej: Sałajczyk / Orkiestra „Transylvania” / Bebeşelea Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Wszystkie informacje o festiwalu: www.eufonie.pl

 

Bogactwo rumuńskiej muzyki tradycyjnej inspirowało wielu kompozytorów.  

György Ligeti dorastając w Transylwanii (jeszcze wtedy węgierskiej) zetknął się z żywym folklorem tych terenów. Wiedzę na temat rumuńskiej muzyki tradycyjnej pogłębiał w Folklor Institute w Bukareszcie. Efektem jego fascynacji jest powstały w 1951, a publicznie wykonany dopiero 1971 roku, Koncert rumuński — pełen nowoczesnego spojrzenia i ludowej werwy. 

Inspiracje folklorem były niezwykle ważne dla rumuńskiego kompozytora George Enescu. W swoim pierwszym orkiestrowym dziele Poéme roumain twórca zawarł cząstkę muzycznego krajobrazu Rumunii. Zadedykowany królowej Elżbiecie utwór zniknął z afiszy w latach 1948-49 z uwagi na zakończenie utworu akordami hymnu narodowego Rumunii Trăiască Regele z lat 1884-1948. 

Wśród rumuńskich dźwiękowych pejzaży zabrzmi też polski akcent. Twórczość fortepianowa Władysława Żeleńskiego niezbyt często gości na polskich estradach. Zarejestrowania wszystkich dzieł twórcy podjął się Piotr Sałajczyk, który podczas Eufonii przybliży słuchaczom Koncert Fortepianowy Es-dur op. 60 z katalogu kompozytora. 

 

Organizatorzy
Mecenas
Partnerzy