Koncert muzyki dawnej Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Koncert muzyki dawnej
Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona, fot. Maciej Czerski

We wczesnonowożytnej Europie obowiązywał pogląd, że każdy szanujący się władca powinien dysponować odpowiednią kapelą muzyczną, do której podstawowych obowiązków należałoby uświetnianie uroczystości religijnych. Profesjonalne zespoły muzyczne funkcjonowały również przy ważniejszych kościołach (na wzór rzymskich zespołów wokalnych), by wspomnieć choćby kapelę krakowskiej katedry na Wawelu. Zarówno muzyczne, jak i archiwalne źródła potwierdzają, że taki imperatyw brany był na poważnie przez szlachtę w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wydającą znaczne kwoty na podnoszenie jakości muzyki na dworach i w kościołach. Związana pozornie z kontekstem wyłącznie religijnym, muzyka sakralna służyła nie tylko stosownej oprawie nabożeństw, ale też odzwierciedlała splendor dworu, a czasem i całego państwa. Zachowany repertuar z terenów Rzeczypospolitej potwierdza wysoką świadomość najnowszych trendów, wykluwających się wówczas na Półwyspie Apenińskim. Italia zaopatrywała liczne europejskie dwory w instrumentarium, repertuar i artystów. Nowe gatunki i style rozprzestrzeniały się po Europie zarówno dzięki migrującym źródłom muzycznym, jak i samym muzykom, znajdującym zatrudnienie również na polskich dworach. O tym wszystkim będzie można się przekonać podczas koncertu z udziałem solistów i zespołu Capella Regia Polona, w którego trakcie zabrzmią utwory wokalne i wokalno-instrumentalne czołowych (i zarazem świetnie zorientowanych w ówczesnych trendach) przedstawicieli wczesnego baroku w Polsce.


Bartłomiej Gembicki

Zamknij

Krzysztof Garstka

W 2010 roku z wyróżnieniem ukończył studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie klawesynu Leszka Kędrackiego oraz Aliny Ratkowskiej. Następnie realizował staż artystyczny na macierzystej uczelni oraz kontynuował edukację na dwuletnich studiach podyplomowych w Schola Cantorum Basiliensis w klasie klawesynu Andrei Marcona. W 2009 roku odbył półroczne studia w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu w klasie klawesynu Evy Marii Pollerus i Michaela Hella. Umiejętności doskonalił na kursach muzyki dawnej, m.in. u Jespera Christensena, Marieke Spaans, Aliny Ratkowskiej, Leszka Kędrackiego, Lilianny Stawarz, Nicholasa Parle’a i Urszuli Bartkiewicz. W 2018 roku uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. Od roku 2010 prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Współpracuje z zespołami Diletto, La Tempesta, Royal Barock Ensamble, Sinfonia Varsovia oraz jest kierownikiem artystycznym Zespołu Muzyki Dawnej Gradus ad Parnassum. Koncertuje jako solista i kameralista w Polsce i Europie. W 2011 roku został zakwalifikowany do Konkursu Europejskiej Unii Radiowej New Talent w Bratysławie. W grudniu 2009 roku otrzymał I nagrodę podczas I Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu Klawesynowego w Poznaniu, a w roku 2017 zdobył wyróżnienie w Konkursie Klawesynowym Pražské jaro oraz zajął III miejsce w XVII Konkursie Klawesynowym im. Paoli Bernardi w Bolonii. Od września 2018 roku pełni funkcję kierownika muzycznego Zespołu Instrumentów Dawnych Capella Regia Polona przy Polskiej Operze Królewskiej.

 

[2023]