Koncert muzyki dawnej Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Koncert muzyki dawnej
Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona, fot. Maciej Czerski

We wczesnonowożytnej Europie obowiązywał pogląd, że każdy szanujący się władca powinien dysponować odpowiednią kapelą muzyczną, do której podstawowych obowiązków należałoby uświetnianie uroczystości religijnych. Profesjonalne zespoły muzyczne funkcjonowały również przy ważniejszych kościołach (na wzór rzymskich zespołów wokalnych), by wspomnieć choćby kapelę krakowskiej katedry na Wawelu. Zarówno muzyczne, jak i archiwalne źródła potwierdzają, że taki imperatyw brany był na poważnie przez szlachtę w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wydającą znaczne kwoty na podnoszenie jakości muzyki na dworach i w kościołach. Związana pozornie z kontekstem wyłącznie religijnym, muzyka sakralna służyła nie tylko stosownej oprawie nabożeństw, ale też odzwierciedlała splendor dworu, a czasem i całego państwa. Zachowany repertuar z terenów Rzeczypospolitej potwierdza wysoką świadomość najnowszych trendów, wykluwających się wówczas na Półwyspie Apenińskim. Italia zaopatrywała liczne europejskie dwory w instrumentarium, repertuar i artystów. Nowe gatunki i style rozprzestrzeniały się po Europie zarówno dzięki migrującym źródłom muzycznym, jak i samym muzykom, znajdującym zatrudnienie również na polskich dworach. O tym wszystkim będzie można się przekonać podczas koncertu z udziałem solistów i zespołu Capella Regia Polona, w którego trakcie zabrzmią utwory wokalne i wokalno-instrumentalne czołowych (i zarazem świetnie zorientowanych w ówczesnych trendach) przedstawicieli wczesnego baroku w Polsce.


Bartłomiej Gembicki

Zamknij

Maciej Gocman

Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej. Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Umiejętności wokalne doskonalił również na Kursach Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej przy Międzynarodowym Festiwalu Oratoryjno-Kantatowym Wratislavia Cantans, oraz pod kierunkiem Andrew Kinga. Laureat wielu nagród, m.in. wraz z Collegium 1704 otrzymał Diapason d'Or za płytę z utworami Jana Dismasa Zelenki, a za płytę nagraną w 2018 z Gli Angeli Geneve, Concerto Palatino i Wrocławską Orkiestrą Barokową otrzymał International Classical Music Award w 2019 roku. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Fryderyk: w 2019 roku za album Mielczewski II, oraz w roku 2021 za płytę z utworami Mikołaja Zieleńskiego, obydwa nagrane z Wroclaw Baroque Ensemble. Na stałe związany jest z zespołami Ars Cantus, Cantores Minores Wratislavienses oraz Wroclaw Baroque Ensemble. Współpracuje również z takimi zespołami, jak: Wrocławska Orkiestra Barokowa, Harmonia Sacra, Capella Cracoviensis, Concerto Polacco, Il Tempo, Arte dei Suonatori, Cappella Augustana, Collegium 1704 i innymi. Występował pod batutami Andrew Parrotta, Paula Esswooda, Kurta Masura, Paula McCreesha, Vincenta Dumestre’y czy Martina Gestera. Ma w dorobku ponad 50 płyt, liczne nagrania telewizyjne i radiowe. Koncertował w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Występował również jako kameralista i solista na wielu estradach w kraju i za granicą.

 

[2023]