Koncert muzyki dawnej Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Koncert muzyki dawnej
Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona, fot. Maciej Czerski

We wczesnonowożytnej Europie obowiązywał pogląd, że każdy szanujący się władca powinien dysponować odpowiednią kapelą muzyczną, do której podstawowych obowiązków należałoby uświetnianie uroczystości religijnych. Profesjonalne zespoły muzyczne funkcjonowały również przy ważniejszych kościołach (na wzór rzymskich zespołów wokalnych), by wspomnieć choćby kapelę krakowskiej katedry na Wawelu. Zarówno muzyczne, jak i archiwalne źródła potwierdzają, że taki imperatyw brany był na poważnie przez szlachtę w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wydającą znaczne kwoty na podnoszenie jakości muzyki na dworach i w kościołach. Związana pozornie z kontekstem wyłącznie religijnym, muzyka sakralna służyła nie tylko stosownej oprawie nabożeństw, ale też odzwierciedlała splendor dworu, a czasem i całego państwa. Zachowany repertuar z terenów Rzeczypospolitej potwierdza wysoką świadomość najnowszych trendów, wykluwających się wówczas na Półwyspie Apenińskim. Italia zaopatrywała liczne europejskie dwory w instrumentarium, repertuar i artystów. Nowe gatunki i style rozprzestrzeniały się po Europie zarówno dzięki migrującym źródłom muzycznym, jak i samym muzykom, znajdującym zatrudnienie również na polskich dworach. O tym wszystkim będzie można się przekonać podczas koncertu z udziałem solistów i zespołu Capella Regia Polona, w którego trakcie zabrzmią utwory wokalne i wokalno-instrumentalne czołowych (i zarazem świetnie zorientowanych w ówczesnych trendach) przedstawicieli wczesnego baroku w Polsce.


Bartłomiej Gembicki

Zamknij

Aneta Łukaszewicz

Z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu Jerzego Artysza (2004). Debiutowała na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie partią Filipiewny w studenckiej realizacji Eugeniusza Oniegina Piotra Czajkowskiego. W latach 2004–2017 była solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. W 2015 roku brała udział w prapremierze opery Leszka Możdżera Immanuel Kant. Występowała u boku znakomitych artystów, takich jak Michael Chance i Emma Kirkby. Współpracowała z orkiestrami Opery i Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Koszalińskiej, Świętokrzyskiej, Dolnośląskiej, Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia „Amadeusz”, Polską Orkiestrą Radiową, orkiestrą Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Concerto Polacco, Sinfonia Viva, z zespołami Pirma Vista oraz I Solisti di Varsavia, Koncertową Orkiestrą Wojska Polskiego i Filharmonią im. Romualda Traugutta. Wielokrotnie brała udział w nagraniach dzieł Stanisława Moryty, wykonując m.in. Rapsod na mezzosopran i orkiestrę (2001). Jej solowa płyta zawierająca cztery cykle pieśni Moryty otrzymała nominację do Fryderyka (2008). Od 2017 roku jest solistką Polskiej Opery Królewskiej.

 

[2023]