Koncert muzyki dawnej Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Koncert muzyki dawnej
Zespół Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona, fot. Maciej Czerski

We wczesnonowożytnej Europie obowiązywał pogląd, że każdy szanujący się władca powinien dysponować odpowiednią kapelą muzyczną, do której podstawowych obowiązków należałoby uświetnianie uroczystości religijnych. Profesjonalne zespoły muzyczne funkcjonowały również przy ważniejszych kościołach (na wzór rzymskich zespołów wokalnych), by wspomnieć choćby kapelę krakowskiej katedry na Wawelu. Zarówno muzyczne, jak i archiwalne źródła potwierdzają, że taki imperatyw brany był na poważnie przez szlachtę w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wydającą znaczne kwoty na podnoszenie jakości muzyki na dworach i w kościołach. Związana pozornie z kontekstem wyłącznie religijnym, muzyka sakralna służyła nie tylko stosownej oprawie nabożeństw, ale też odzwierciedlała splendor dworu, a czasem i całego państwa. Zachowany repertuar z terenów Rzeczypospolitej potwierdza wysoką świadomość najnowszych trendów, wykluwających się wówczas na Półwyspie Apenińskim. Italia zaopatrywała liczne europejskie dwory w instrumentarium, repertuar i artystów. Nowe gatunki i style rozprzestrzeniały się po Europie zarówno dzięki migrującym źródłom muzycznym, jak i samym muzykom, znajdującym zatrudnienie również na polskich dworach. O tym wszystkim będzie można się przekonać podczas koncertu z udziałem solistów i zespołu Capella Regia Polona, w którego trakcie zabrzmią utwory wokalne i wokalno-instrumentalne czołowych (i zarazem świetnie zorientowanych w ówczesnych trendach) przedstawicieli wczesnego baroku w Polsce.


Bartłomiej Gembicki

Zamknij

Ewelina Siedlecka-Kosińska

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie skrzypiec Tadeusza Gadziny oraz w klasie śpiewu Bożeny Betley. W 2011 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest laureatką m.in. I nagrody w Internationaler Giulio Perotti Gesangswettbewerb w Ueckermünde (2011) oraz III nagrody w II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Muzyki Dawnej Canticum Gaudium w Poznaniu (2013). Od 2011 roku jest członkiem zespołu muzyki dawnej Sabionetta, z którym w 2013 roku nagrała płytę Podobieństwo Żywota Krześcijańskiego, rok później nominowaną do nagrody Fryderyk. Występowała w spektaklach operowych Loterya i Dziady-Widma Stanisława Moniuszki, a także Dydona i Eneasz Henry’ego Purcella. Od grudnia 2010 roku współtworzy spektakle muzyczne z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd, organizowane przez Program 3 Polskiego Radia w Studiu Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Współpracuje z zespołami Il Tempo, Ars Nova i Canor Anticus. Od października 2015 roku jest członkiem Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie. Od 2017 roku koncertuje jako solistka z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jana Lewtaka.

 

[2023]