Koncert symfoniczny Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Koncert symfoniczny
Michał Nesterowicz, fot. Łukasz Rajchert

Klarowność i wyrazistość formy pozostaje jednym z wyróżników całej twórczości Grażyny Bacewicz. Również I Koncert wiolonczelowy z 1951 roku to trzyczęściowa kompozycja, respektująca kanoniczny model cyklu sonatowego, a jednocześnie wypełniona nowoczesnym, niestroniącym od chromatyki językiem muzycznym. Podczas koncertu ten neoklasyczny utwór zabrzmi w interpretacji jednego z najwybitniejszych polskich wiolonczelistów – Marcina Zdunika.

Fourteen Points to kompozycja napisana przez Pawła Szymańskiego na stulecie niepodległości Polski. Tytuł uwertury przywołuje czternastopunktowy program pokojowy amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona z 1918 roku; w świecie po kataklizmie I wojny światowej dokument ten zakładał istnienie niepodległej Polski. Uwertura Szymańskiego zabrzmiała po raz pierwszy w listopadzie 2018 roku w londyńskim Barbican Centre; wykonawcami byli BBC Symphony Orchestra oraz dyrygent niniejszego koncertu – Michał Nesterowicz.

Idei walki o niepodległość – tym razem fińską – doszukiwano się również w II Symfonii D-dur Jeana Sibeliusa, ukończonej w 1902 roku. W szczególności patetyczny finał miał sugerować takie właśnie konotacje. W starszych pracach dzieło to nazywane bywa „symfonią niepodległości”. Wydaje się, że sam kompozytor był raczej odległy od takiego stawiania sprawy, a urzekająca pogodnym charakterem Druga pozostaje najbardziej znaną ze wszystkich jego siedmiu symfonii.


Urszula Ciołkiewicz-Latek