Koncert symfoniczny Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
Koncert symfoniczny
Sławomir Zubrzycki, fot. Klaudyna Schubert

Paul Goodwin ponownie poprowadzi Orkiestrę Filharmonii Narodowej. Począwszy od lat osiemdziesiątych minionego stulecia artysta święcił triumfy jako oboista, nie tylko wyspecjalizowany w grze na wczesnych odmianach instrumentu, lecz także niestroniący od muzyki współczesnej. Po zakończeniu kariery solowej poświęcił się dyrygenturze. Dogłębna znajomość praktyk wykonawczych rożnych epok pozwoliła mu na efektywną współpracę zarówno z orkiestrami symfonicznymi, jak i zespołami muzyki dawnej. Szerokie zainteresowania dyrygenta odzwierciedlają się często w programach jego koncertów, w których obok siebie pojawiają się utwory powstałe na przestrzeni kilku epok. Nie inaczej będzie podczas tego koncertu – zabrzmią dzieła skomponowane od XVII do XXI wieku! Autorski wybór koncentruje się wokół wszechobecnego pierwiastka tanecznego. Obok instrumentalnych fragmentów z semi-opery Król Artur Henry’ego Purcella zabrzmią m.in. klawesynowe tańce François Couperina w orkiestrowym ujęciu Richarda Straussa oraz wielka apoteoza walca Maurice’a Ravela, czyli słynny poemat choreograficzny La valse. Najnowszy utwór w programie koncertu, Scherzoid Brytyjczyka Marka-Anthony’ego Turnage’a, stanowi przewrotny dialog z tradycjami muzyki orkiestrowej, w którym nie brakuje odwołań do muzyki ulicy i jazzu.

Bartłomiej Gembicki

Na koncert zaprasza Partner Roku Filharmonii Narodowej – Melon Catering
Melon