pp...F!1: Alors on danse. Średniowieczne tańce i muzyka taneczna Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści
pp...F!1: Alors on danse. Średniowieczne tańce i muzyka taneczna
Consort FOWR, fot. Michał Gondko

Średniowieczna teoria muzyki nie dostarczyła nam obszernych opisów uprawianej wówczas muzyki świeckiej. Autorzy traktatów koncentrowali się głownie na kwestiach dotyczących chorału gregoriańskiego czy rozwijającej się polifonii. Wyjątkowa zatem wydaje się postać Johannesa de Grochea – paryskiego teoretyka, żyjącego na przełomie XIII i XIV wieku. W swoim traktacie De musica wyróżniał on trzy rodzaje praktyki muzycznej: musica civilis, musica canonica oraz musica ecclesistica. W każdej z grup wymienił także charakterystyczne dla danego zakresu gatunki, z których uwagę przyciągają należące do musica civilis: stantipes ductia. Jak pisał Johannes de Grocheo, były to – „skomplikowana technicznie pieśń śpiewana przez młodzież na stojąco” (stantipes) oraz „szybka pieśń taneczna” (ductia). Do dziś nie wiemy, co teoretyk miał na myśli, pisząc o wykonywaniu pieśni „na stojąco” – możemy jednak podejrzewać, że wspomniany opis stantipes (dziś nazywanych także estampie lub estampida) wskazuje na taneczny charakteru utworu. Możliwe również, że były to utwory wolniejsze niż ductia, wykonywane korowodowo, w parach. Pewne jest natomiast, że Johannes de Grocheo chciał w swoim traktacie precyzyjnie opisać muzykę Paryża oraz kontekst społeczny, w którym ona funkcjonowała. 

 

Po prostu… Filharmonia! Projekt 1:

Już w starożytnej Grecji Arystoteles wyróżniał sztuki naśladujące przyrodę, zaliczając do nich (częściowo) także muzykę. Antyczny filozof dopatrywał się źródła rozkoszy obcowania z muzyką w jej zgodności z naturą, podkreślając wagę empirycznego pojmowania sztuki muzycznej. Praktycznego spojrzenia nie unikał trzynastowieczny teoretyk Johannes de Grocheo, który jako jedyny opisał pełnię brzmienia Paryża swoich czasów. Ukazując funkcjonujące wówczas gatunki muzyczne, pozostawił on jedną z nielicznych charakterystyk uprawianej wówczas muzyki świeckiej. Niemal 200 lat później kolejny teoretyk, Johannes Tinctoris, również skupił swoje zainteresowania wokół kompozycji sobie współczesnych. Odzwierciedleniem jego gustów był przygotowany dla neapolitańskiej księżniczki Mellon Chansonnier. Dźwięków otaczającej natury nie brakowało też u weneckiego mistrza baroku – Antonia Vivaldiego. W zbiorze Il Cimento dell’armonia e dell’inventione op. 8 kompozytor wprowadził sugestywne tytuły koncertów, które wprost wskazują na inspiracje brzmieniowe pochodzące z otaczającego go świata. Poza najsłynniejszymi Czterema porami roku, zilustrował on między innymi dźwięki towarzyszące polowaniu.

Daniel Laskowski

 

Zamknij

Andrés Locatelli

Włosko-argentyński flecista, dyrygent i muzykolog mieszkający w Szwajcarii. Jako muzyk grający na fletach prostych współpracował z najsłynniejszymi orkiestrami i zespołami muzyki dawnej w Europie takimi jak: Il Pomo d’Oro, Les Musiciens du Louvre, La Venexiana, Ensemble Elyma, Musica Temprana, Holland Baroque Society, Concerto Italiano oraz La Chimera. Uczestniczył również w nagraniach płytowych zarejestrowanych przez wytwórnie Pentatone, Naïve oraz Cobra Records.

Muzykologiczne zainteresowania artysty obejmują okres od późnego średniowiecza (twórczość Ars Nova i Ars Subtilior) do baroku (kompozycje włoskiego Seicenta oraz dzieła kantatowe Händla), z silnym naciskiem na dialog interdyscyplinarny. Brał udział w konferencjach naukowych poświęconych muzyce dawnej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu doktoratu w 2020 roku publikował w renomowanych czasopismach specjalistycznych („Studi Musicali”), a jego badania finansowane były przez Uniwersytet w Pawii, Miasto Cremona oraz Fundację Giorgio Cini z Wenecji. W 2019 roku był stypendystą VSRC na Uniwersytecie w Princeton.

Jako dyrygent Andrés Locatelli interesuje się w szczególności świecką i sakralną muzyką polifoniczną epoki renesansu i baroku, siedemnastowieczną operą oraz eksperymentalnymi projektami interdyscyplinarnymi poświęconymi muzyce dawnej. W 2016 roku zadyrygował Concerto Köln w europejskiej premierze opery Veremonda Francesca Cavallego. Od 2019 roku współpracuje z młodym dramaturgiem Jeffreyem Döringiem wspólnie przygotowując spektakl muzyczno-teatralny Wankelmut der Herzen (Landesmuseum Württemberg Stuttgart, 2019) oraz operę-film Tränen der Daphne. Zadyrygował również zespołem Il Profondo w scenicznej wersji oratorium Il Trionfo del Tempo oder dier Vermessung der Schönheit Georga Friedricha Händla w reżyserii Anny-Sophie Mahler (Luzerner Theater, 2021).

W 2018 stworzył zespół wokalno-instrumentalny Theatro dei Cervelii, skupiający się na ponownym odkrywaniu marginalizowanego i nieznanego repertuaru włoskiego z XVII wieku. Pierwsze nagrania zespołu, zarejestrowane wraz z zespołem La Morra oraz Francesco Cortim, zostaną wydane w 2024 roku. Ze względu na interdyscyplinarne wykształcenie artysta jest regularnie zapraszany jako specjalista w dziedzinie muzyki dawnej przez europejskie i południowo-amerykańskie uniwersytety, między innymi w Amsterdamie, Genewie, Utrechcie, Buenos Aires oraz Rosario. Od 2024 roku będzie jednym z wykładowców programu AVES Schola Cantorum Basiliensis, dedykowanego młodym śpiewakom.

[2023]