Ochrona danych osobowych Filharmonia Narodowa

Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Filharmonia Narodowa w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych, Filharmonia Narodowa staje się administratorem Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu dokonania rezerwacji, sprzedaży karnetów (abonamentów) lub biletów, w tym biletów ze zniżką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Narodową, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury, w tym w przypadku osób nabywających karnety oraz podania przez nie danych kontaktowych – w  celu prowadzenia promocji możliwości zakupienia karnetów na następny sezon artystyczny w Filharmonii Narodowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Narodową w zakresie świadczenia usług dotyczących działalności kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, graficzne, edytorskie, druku, informatyczne, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyłączeniem danych osobowych przedstawionych przy zakupie biletu ze zniżką, które nie są utrwalane ani przechowywane przez Filharmonię Narodową.

W przypadku osób nabywających karnety, które podały swoje dane kontaktowe w celu uzyskania informacji o możliwości zakupienia karnetów na następny sezon artystyczny – osoby te w dowolnym czasie mogą wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Filharmonia Narodowa po przyjęciu takiego wniosku zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania rezerwacji, zakupu abonamentu lub zakupu biletu ze zniżką, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie Filharmonii Narodowej http://filharmonia.pl/, portalach społecznościowych Filharmonii Narodowej oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne Filharmonii Narodowej, w tym w książce programowej. Wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku, o którym mowa powyżej, jest zgodne z przepisami prawa.